+420 546 435 973 potřebujete poradit? zavolejte nám
Nákupní košík
 
Košík je prázdný.
 

Sortiment

Reklamační řád

1.       Práva kupujícího z vadného plnění (reklamace) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním

          řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky

          v souladu se zákonem č. 89/2012 sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 sb. O ochraně

          spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.  

2.       Společnost WENZEL, spol. s r.o. poskytuje pro svítidla (mimo světelných zdrojů) a jejich komponenty

          (vypínače, kabely, děliče, transformátory apod.) záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Pro ostatní

          výrobky - odpadkové koše, závěsný program, úklidové systémy poskytujeme záruku 24 měsíců od data

          prodeje.  

3.       Společnost WENZEL, spol. s r.o. neodpovídá za vady v těchto případech:

-          je-li vada v době převzetí a pro takovou je sjednána sleva z kupní ceny;

-          jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí

           kupujícím;

-          je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním;

-          společnost Wenzel, spol. s r.o. neakceptuje reklamaci svítidel, transformátorů a ostatních komponentů,

           u kterých byl proveden zásah do spojení, zkracovány kabely či uřezány konektory.  

4.       Reklamace se provádí písemně na formuláři, který naleznete v oddělení soubory ke stažení.

          Při převzetí zásilky dopravní službou nebo prostřednictvím České pošty prosím zkontrolujte

          neporušenost obalu a jeho případné mechanické poškození. Při zjištění závady na místě sepište

          s řidičem protokol o škodě nebo reklamujte zásilku poštovnímu doručovateli. Na reklamaci bez

          škodního protokolu nebude brán zřetel.                                                                  

          Při přebírání zboží si zkontrolujte dle přiložené faktury nebo dodacího listu druh a množství dodaného

          zboží. Reklamace na případné nesrovnalosti v dodávce uplatněte nejpozději do tří dnů po obdržení

          zboží. Na později uplatněné nesrovnalosti nebude brán zřetel.

 

×